Web Analytics Made Easy -
StatCounter

ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing

ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing

เรามี ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing ที่ออกคอลเลคชั่นใหม่ๆมาอยู่เสมอ และมีการอัพเดทให้ลูกค้าได้ทราบ ทั้งยังมีการออกแบบให้กับเทรนด์ในตอนนี้

Content:

ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing.

Product Description

Description Of ภาษาพาสงสัย

 • ☑ ผู้เขียน : นววรรณ พันธุเมธา
 • ☑ รวบรวมความเป็นมา ที่มาที่ไป ประวัติ
 • ☑ การเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ
 • ☑ สารานุกรม เรียงตามลำดับอักษร

หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย By Jillvalentine.

Product Description

Description Of หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย

 • ☑ หนังสือฝึกภาษาอังกฤษหมวดข่าวสา
 • ☑ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัย
 • ☑ ใช้งานง่าย

หนังสือชุด ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 (1ชุด6เล่ม) By Nanmee Thongkasem.

Product Description

Description Of หนังสือชุด ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 (1ชุด6เล่ม)

 • ☑ ภาษาจีนปฐมวัย 1aเรียบเรียง ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพประกอบ วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกISBN 978-616-2851-73-5จำนวนหน้า 36 หน้าราคา 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กชุดนี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ แบบบูรณาการ ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอน ภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมกับพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำทักทาย ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม คำกิริยา และสัตว์ ภาษาจีนปฐมวัย 1bเรียบเรียง ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพประกอบ วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกISBN 978-616-2851-72-8จำนวนหน้า 36 หน้าราคา 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กชุดนี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ แบบบูรณาการ ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอน ภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมกับพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข 1-10 อวัยวะ สี และผลไม้ ภาษาจีนปฐมวัย 2aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-174-2 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และกิริยาต่างๆ ภาษาจีนปฐมวัย 2bเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-175-9 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาท หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน เวลา กีฬา ความรู้สึก อุปกรณ์การเรียน คำคุณศัพท์และคำตรงข้าม ภาษาจีนปฐมวัย 3aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-198-8 จำนวนหน้า : 40 หน้า ราคา : 145 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพินอินของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ที่เข้าใจง่าย ภาษาจีนปฐมวัย 3bเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-199-5 จำนวนหน้า : 40 หน้า ราคา : 145 บาท หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพินอินของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
 1. Fast Shipping. Thanks!

 2. The ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing are gorgeous and shipping was prompt. I would definitely shop this shop again!

 3. ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing arrived quickly and was well packaged. Fun convo's with Seller.

 4. The seller was very pleasant to deal with and the ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing! Shipping was done very expeditiously, arriving within a few days of purchase.''

 5. Nice ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing from a great seller!

 6. Oh I love this ภาษาพาสงสัย By P.s. Pattana Publishing !!!

 7. on time. better then i expected. thanks

Most Commented Post