Web Analytics Made Easy -
StatCounter

หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย By Jillvalentine

หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย By Jillvalentine

       โปรโมชั่นดีเลิศ Wow!!! จัดเตรียมพบกับโปรโมชั่นเด็ดดวง ที่มาพร้อมกับการคัดสรร หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย By Jillvalentine ประสิทธิภาพในราคาไม่แพง ยอดเยี่ยมแห่งโปรโมชั่นลด ที่คุณลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ ที่มากกว่าความคุ้มค่า

Content:

หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย By Jillvalentine.

Product Description

Description Of หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย

 • ☑ หนังสือฝึกภาษาอังกฤษหมวดข่าวสา
 • ☑ เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัย
 • ☑ ใช้งานง่าย

หนังสือชุด ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 (1ชุด6เล่ม) By Nanmee Thongkasem.

Product Description

Description Of หนังสือชุด ภาษาจีนปฐมวัย 幼儿汉语 (1ชุด6เล่ม)

 • ☑ ภาษาจีนปฐมวัย 1aเรียบเรียง ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพประกอบ วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกISBN 978-616-2851-73-5จำนวนหน้า 36 หน้าราคา 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กชุดนี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ แบบบูรณาการ ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอน ภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมกับพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำทักทาย ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม คำกิริยา และสัตว์ ภาษาจีนปฐมวัย 1bเรียบเรียง ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพประกอบ วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกISBN 978-616-2851-72-8จำนวนหน้า 36 หน้าราคา 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กชุดนี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ แบบบูรณาการ ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอน ภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมกับพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข 1-10 อวัยวะ สี และผลไม้ ภาษาจีนปฐมวัย 2aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-174-2 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน และกิริยาต่างๆ ภาษาจีนปฐมวัย 2bเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-175-9 จำนวนหน้า : 36 หน้า ราคา : 125 บาท หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน เวลา กีฬา ความรู้สึก อุปกรณ์การเรียน คำคุณศัพท์และคำตรงข้าม ภาษาจีนปฐมวัย 3aเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-198-8 จำนวนหน้า : 40 หน้า ราคา : 145 บาทหนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพินอินของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ที่เข้าใจง่าย ภาษาจีนปฐมวัย 3bเรียบเรียง : ไป๋ หลิง, กิตติภพ สีพอง, ปรีญาณี กองบุญมาภาพ : วินิจ ยีสมัน, สิทธิพงศ์ ปานสมทรง, นิยศ แสงดี, พิม ทรัพย์เอนกปีที่พิมพ์ : 1/2560 ขนาด : 21 x 28 ซม. ปก : ปกอ่อนISBN : 978-616-285-199-5 จำนวนหน้า : 40 หน้า ราคา : 145 บาท หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้าน ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพินอินของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

พูดจีนกลางเป็นเร็ว 2 : Chinese Conver 2+3vcd By Bbook Store.

Product Description

Description Of พูดจีนกลางเป็นเร็ว 2 : Chinese Conver 2+3VCD

 • ☑ ร้านตัดเสื้อ
 • ☑ โรงภาพยนต์
 • ☑ งานอดิเรก
 • ☑ ศูนย์บริการลูกค้า
 • ☑ ศูนย์บริการรถยนต์
 • ☑ ปั๊มน้ำมัน
 • ☑ ร้านถ่ายรูป
 • ☑ การท่องเที่ยว
 • ☑ สถานีรถไฟ
 • ☑ สนามบิน
 • ☑ โรงแรม
 • ☑ โรงพยาบาล
 • ☑ สถานีตำรวจ
 • ☑ ธนาคาร
 • ☑ ที่ทำการไปรษณีย์
 • ☑ ห้องสมุด
 1. GOOD. An amazing Product the shop and they replaced it immediately! Very good quality and customer service! Overall, very happy and satisfied!

 2. Exactly what I was looking for! Beautiful color!

 3. Love the หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย By Jillvalentine, thanks for the little extra and the fast shipping

 4. on time. better then i expected. thanks

 5. หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย By Jillvalentine So helpful and professional, thanks again!

 6. The pictures don't do this slip dress justice! It is so pretty. I love the color also- sort of a turquoise blue. The bodice fits me like a glove and then it is all flare (fit and flare) so very flattering. This will get lots of festival wear this summer. Thanks! Oh fast delivery also!

 7. Thank you so much for these GORGEOUS HEELS. I am over-the moon with delight. They are perfect in condition and they fit like a dream. Shipping was fast and they were well packaged.

 8. This is so sweet will make an excellent product. Great customer service, blocked, quality ready to product. Thank you

 9. These are fabulous. Quick to ship.

 10. I love this very pretty chintz covered box. It will be a wonderful addition to my collection. Nicely packed and received very quickly. Well done! Thanks.

 11. Fabulous! Passion for purple! Thanks a million!

Most Commented Post